Energy Control


Energy Control is een methode die ontworpen is door Stans van der Poel. Deze methode  gaat er vanuit dat ieder lichaam trainbaar is, zolang de fysieke grenzen in acht worden genomen en de doelen realistisch zijn. De fysieke grenzen worden bepaald door middel van een rustmeting en een inspanningstest.

 

 Na het vaststellen van de doelstellingen en grenzen, wordt er een trainingsschema gemaakt waarin nauwkeurig wordt aangegeven hoe lang en met welke inspanning er getraind wordt. Het inspanningsniveau is begrensd door de uit de meting verkregen hartslagwaarden. De cliënt moet tijdens de training deze waarden dan ook goed in de gaten houden met behulp van een hartslagmeter. Wij adviseren over het algemeen om drie trainingen per week te doen, zodat er ook voldoende tijd overblijft voor rust en herstel.