Privacy Statement


Get Up & Running is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.

Get Up & Running streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is.

Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Contactgegevens:

 

Bezoekadres: Havenweg 8, 6101 AB Echt

Postadres: Thaalpad 49, 6102 EH Echt

Telefoon: +31 64 222 9441

E-mail: info@getupandrunning.nl

Website: www.getupandrunning.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

Get Up & Running verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Get Up & Running verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Get Up & Running verwerkt:    

 

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Rekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

 

Get Up & Running verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens aangaande jouw gezondheid. Deze informatie verstrek je om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Get Up & Running. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag

 

Get Up & Running verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Het afhandelen van jouw betaling     

Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren    

Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten 

Om training op maat te geven

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Get Up & Running neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Get Up & Running gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

 

Hoe lang Get Up & Running persoonsgegevens bewaart

 

Get Up & Running bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Get Up & Running hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

– Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar 

– Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie > Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Get Up & Running verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Get Up & Running (bijvoorbeeld de accountant), sluit Get Up & Running een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Get Up & Running blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die get up & running gebruikt

 

De website van Get Up & Running maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Get Up & Running of die van een derde partij. Get Up & Running gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de website van Get Up & Running en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Get Up & Running en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Get Up & Running een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@getupandrunning.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Get Up & Running jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Get Up & Running reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

 

Get Up & Running wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe Get Up & Running persoonsgegevens beveiligt

 

Get Up & Running neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@getupandrunning.nl.

 

Wijziging Privacy Statement

 

Get Up & Running behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Je wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.