Get Up And Running.


Als iets 'up and running' is, dan betekent dat, dat iets operationeel of in volle gang is. In onze huidige samenleving waarin we veel zitten en weinig bewegen, krijgen steeds meer mensen te maken met stress gerelateerde klachten of een burn-out. Lichaam en geest zijn niet meer in balans en hierdoor komen ze volledig of gedeeltelijk thuis te zitten. Ze zijn dus niet meer operationeel of in volle gang. Bij Get Up & Running zorgen we er voor dat het lichaam en de geest weer in balans komen door juist weer te gaan bewegen. Want uit onderzoek blijkt, dat je stress letterlijk uit je lijf kunt rennen.

 

Een goede begeleiding is hierbij van groot belang! Want als we al weinig energie hebben en we gaan dan sporten op het verkeerde niveau dan krijgen we alleen maar minder energie. Naast goed luisteren naar wat de cliënt wil, bepalen we altijd met behulp van een rustmeting en inspanningstest wat het juiste trainingsniveau is van de cliënt! Daarna gaan we met behulp van ademtherapie of runningtherapie aan de slag.

 

 Bij Get Up & Running betekent het dus letterlijk dat je opstaat en gaat rennen en daardoor weer 'up and running' wordt.